ఉచిత న్యాయ సలహా ఫోన్ఉచిత న్యాయ సలహా ఫోన్

ఉచిత కన్సల్టేషన్ ఫోన్ ద్వారా అవసరం కావచ్చు. వివిధ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కాసేపటికి అభిప్రాయం లో ఒక ప్రొఫెషనల్ న్యాయవాది ఒక ప్రత్యేక సమస్య.

సామర్థ్యం పొందటానికి అటువంటి మద్దతు అందిస్తుంది.

మా చట్ట సంస్థ ఉంది

మీరు ఒక అనుభవం జట్టు.

జీవితం లో సందర్భాలు ఉన్నాయి వ్యక్తిగత జ్ఞానం మీమాంస, వివాదాస్పద సమస్య. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఖచ్చితమైన న్యాయ అంచనా, ఇది ఆధారంగా తప్పక సంబంధిత నిబంధనలతో యొక్క చట్టం.

ఇక్కడ అది అవసరం, ఒక ప్రొఫెషనల్ సంప్రదించండి న్యాయవాదులు మరియు న్యాయవాదులు; అయితే, వారి సేవలు సాధారణంగా చాలా ఖరీదైన. ఉచిత న్యాయ సలహా ద్వారా ఫోన్ కోసం ఉద్దేశించిన ఒక విస్తృత ప్రేక్షకుల మా కంపెనీ లో, తప్పించుకోవడం ఆర్థిక ఖర్చులు.

సంబంధాలు తో ప్రజలు ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం. పరస్పర ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. తరచుగా విభేదాలు కాదు పరిష్కరించడానికి.

రక్షించడానికి వారి చట్టబద్ధమైన హక్కులు మరియు ఆ అవసరం ప్రొఫెషనల్ జ్ఞానం చట్టం రంగంలో.

వివాదాలు తలెత్తుతాయి

ఉదాహరణకు, మధ్య బంధువులు ఆధారంగా గృహ, ఆస్తి లేదా ఇతర విషయాలను.

లో తో సంబంధాలు యజమానులు కూడా తరచుగా సమస్యలు ఉన్నాయి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కార్మికుల హక్కులు అక్రమంగా.

సాధారణ పౌరులు ఉండాలి

సమర్థ రంగంలో వారి హక్కులు లేకపోవడం కార్మికులు తరచుగా ఉపయోగిస్తారు కవుల నాయకులు, మేకింగ్ ఉల్లంఘనలు — కోల్పోతాడు ఉద్యోగులు చట్టబద్ధమైన జీవనోపాధిని, వాటిని బలవంతంగా ఓవర్ టైం పని లేకుండా అదనపు చెల్లింపు