ఉచిత సహాయం ఒక న్యాయవాదిఉచిత సహాయం న్యాయవాది

కొన్నిసార్లు లేదు

కూడా రాయడానికి ఒక సాధారణ ప్రకటన మనిషి — ఒక సులభమైన పని కాదు. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కొనుగోలు చేయగలిగిన ఒక న్యాయవాది. కానీ మీరు పొందుటకు ప్రయత్నించండి సహాయం కోసం ఉచిత.

కొన్ని చట్టం కార్యాలయం సలహా ఇవ్వడానికి మాత్రమే వైకల్యాలున్న మనుషులు, ఇతర కౌన్సిలింగ్ పేద, మరియు ఇతరులు.

అర్థం ప్రయత్నించండి

అత్యంత ఆకర్షణ మహిళలు

ఎంపికలు ఒకటి పొందటానికి ఉచిత న్యాయ సహాయం. సంస్థ, ఇది సహకారంతో, జస్టిస్ మంత్రిత్వ శాఖ అందిస్తుంది ఉచిత న్యాయ సేవలు.

సహాయం చేయవచ్చు

మీరు అన్ని: సేవ అందించిన మంది దీని సగటు స్థూల ఆదాయం క్రింద యూరోల నెలకు. అయితే, ఈ మొత్తం చాలా ఘన ఉంది ఎందుకంటే, కూడా అధికారిక సగటు జీతం లో ఎస్టోనియా చాలా తక్కువ.

కాల్ ఈ పద్ధతి ఖచ్చితంగా ఉచిత. పరంగా సహాయం క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: ఒక వ్యక్తి నింపుతుంది ప్రశ్నాపత్రం వెబ్ సైట్ లో మరియు చెల్లిస్తుంది ఐదు యూరోలు. ఈ ప్రక్రియ చేస్తుంది ఇది క్లయింట్. ఆ తర్వాత మొదటి రెండు గంట సంప్రదింపులు అతను అందించిన. ఉంటే కేసు తీవ్రమైన మరియు రెండు గంటల తగినంత కాదు, తదుపరి మూడు గంటలు, కస్టమర్ చెల్లిస్తుంది యూరోల, ప్రభుత్వం నకిలీ. తదుపరి పది గంటల సంఖ్య డిస్కౌంట్ — కస్టమర్ చెల్లిస్తుంది యూరోల