ఒక మంచి న్యాయవాదిఒక మంచి న్యాయవాది

గౌరవం మరియు ప్రశంసలు రియల్ న్యాయవాదులు ఎవరు తెలుసు మరియు గౌరవం గొప్ప రక్షణ

పౌరులు అడగండి: ఎలా తయారు లేదు. ఇబ్బంది ఒక వ్యక్తి అర్థం న్యాయవాది, ఏమి మైదానంలో వేరు మంచి నుండి చెడు.

ఈ కుడి ప్రశ్న.

మరియు వస్తాయి ఒక చాలా అసహ్యకరమైన పరిస్థితి మాత్రమే

గత వారం లో ఒక నగరం యొక్క కోర్టు దోషులుగా మాజీ పరిశోధకుడిగా కోసం ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన కేసులు, న్యాయం లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ నిజానికి ఖండించారు కోసం.

మరియు మీరు ఏమి తెలుసు

న్యాయవాది యొక్క లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ యొక్క గుండె లో మాత్రమే పాత్రికేయులు (మరియు ప్రక్రియ బిగ్గరగా), కానీ కూడా దెబ్బతిని ఒక గాయపడిన పార్టీ, సలహా బాధితుడు వెళ్ళి తన ఇంటికి మరియు క్యాచ్, మరియు చుట్టూ ఈగల్లా కోర్టులు. మరియు వద్ద తీర్పు రాలేదు అన్ని వద్ద, మరియు తన క్లయింట్ అరెస్టు చేశారు న్యాయస్థానంలో కెమెరా ఖచ్చితంగా ఒంటరిగా