కోసం ఏమి అందకుండా ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి

ఆధునిక ట్రాఫిక్ నియమాలను కలిగి ఉన్నాయి, కొన్ని పదుల పాయింట్లు, ఉల్లంఘన బెదిరించే ఇది డ్రైవర్ తో లేమి సర్టిఫికెట్ కోసం కుడి డ్రైవ్. ఈ వ్యాసం చదివిన తర్వాత, మీరు ఒక మంచి ఆలోచన ఉంటుంది ఏమి చేస్తున్నారు కోల్పోయింది డ్రైవర్ యొక్క లైసెన్స్. డ్రైవర్ యొక్క లైసెన్స్ కోసం ఉల్లంఘనలు, ఇది సంబంధం కలిగి ఉంటాయి రవాణా ప్రమాదకరమైన, భారీ మరియు స్థూలమైన వస్తువులు? అవును, వారు చేయవచ్చు ఉంటే, ఫలితంగా ఒక ప్రమాదంలో, బాధితులు లేదా గాయాలు. తొలగించు డ్రైవర్ యొక్క లైసెన్స్ మాత్రమే నిర్ధారించడం, కానీ ఒక స్థానంలో నేరం బదులుగా హక్కులు, ఒక తాత్కాలిక అనుమతి జారీ చేసిన, ఇది చెల్లుబాటుకాలం లేమి, డ్రైవర్ యొక్క లైసెన్స్ లోకి వస్తుంది శక్తి నిర్ణయం తర్వాత కోర్టు గత రిసార్ట్, ఇది డ్రైవర్ దరఖాస్తు. వ్యాజ్యం కంటే ఎక్కువ పడుతుంది నెలల(మరియు వాకింగ్ కోర్టులు తరచుగా సమయం చాలా పడుతుంది), అప్పుడు ఈ సందర్భంలో, మీరు స్థానంలో తాత్కాలిక అనుమతి. తిరిగి డ్రైవర్ యొక్క లైసెన్స్ కాలం లేమి హక్కుల చేసిన తర్వాత అందించే ఒక సర్టిఫికెట్ నుండి వైద్య సంస్థ మరియు అనుగుణంగా ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పాటు చట్టం.