చట్టపరమైన సలహా కోసం ట్రాఫిక్ ప్రమాదంలోలీగల్ సలహా ప్రమాదంలో

ఈ సేవను అందించడానికి

ఆధారపడి ఉంటుంది మేమే, ఉత్తమ సందర్భంలో సహాయం — రెస్క్యూ. సంభవించిన చట్టపరమైన లోపాలు, ఇది కష్టం మరియు కొన్నిసార్లు అసాధ్యం సరైన.

కొన్ని డ్రైవర్లు నమ్ముతారు

వారు తాము డిగ్రీ తప్పు ప్రతి పాల్గొనే ట్రాఫిక్ ప్రమాదంలో, కానీ ఈ అవకాశం మాత్రమే స్పష్టమైన పరిస్థితుల్లో (అడ్డంకి కుడి, ట్రాఫిక్ వద్ద ఒక ఎరుపు కాంతి). మరియు కూడా ఈ సందర్భాలలో — ఎల్లప్పుడూ. అత్యంత విధానాల సంభవించిన ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అస్పష్ట కష్టం అని వెంటనే అంచనా ఇక్కడ పరిస్థితి సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది, మరియు అక్కడ సాధారణ.

గైడ్, గురించి చర్యలు వద్ద ప్రమాదంలో:

ఉన్నాయి ఉంటే గాయపడ్డారు — కాల్ అంబులెన్స్.

వెంటనే ప్రమాదం తర్వాత, ముందుకు అనుగుణంగా నిబంధన. రహదారి నియమాలు — కారు, ఆన్ అలారం; తరలించడానికి లేదు ఏ వస్తువులు సంబంధించిన ప్రమాదంలో మరియు వీలు లేదు ఇతరులు దీన్ని.

స్పూర్తిని»అర్థం లేకుండా పోలీసు»

రికార్డ్ అన్ని సాక్షులు ప్రమాదంలో.

పోలీసులు అతని అజ్ఞానం యొక్క నియమాలు ఒక ప్రోటోకాల్ ఇన్స్పెక్టర్ చేయవచ్చు ఉపయోగించడానికి.

వదిలి లేదు ఇన్స్పెక్టర్లు తో ఒంటరిగా ఇతర పార్టీ ప్రమాదం.

చాలా మంచి జ్ఞానం యొక్క చట్టాలు మరియు క్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్, వాహన ప్రమాదంలో. చిన్న లోపాల యొక్క ఒక పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ తయారీ లో ప్రోటోకాల్ సహాయపడుతుంది. భవిష్యత్తులో కేసు పరిష్కరించడానికి.

నిర్ధారించుకోండి అన్ని నష్టం నుండి మీ వాహనం లో రికార్డ్ నిమిషాలు.

సైన్ ఇన్ లేదు ఏ పత్రాలు అంటే మీ తప్పు అది పేర్కొన్న నిర్ణయం ఇన్స్పెక్టర్ మరియు సాధ్యమైనంత త్వరలో, పరిచయం ఒక అర్హత న్యాయవాది