డిపాజిట్ భీమాఅనుమతిస్తుంది వినియోగదారులు మరియు బ్యాంకర్లు తెలుసు, -బ్యాంక్ ఆధారంగా, ఎలా భీమా నియమాలు మరియు పరిమితులు వర్తిస్తాయి. ఒక జమ యొక్క నిర్దిష్ట సమూహం యొక్క డిపాజిట్ ఖాతాలు ఏమిటి బీమా మరియు ఏ భాగం (ఏదైనా ఉంటే) మించి కవరేజీ పరిమితులు వద్ద ఆ బ్యాంకు.

ఈ వీడియోలను వివరించే వివిధ రకాల యాజమాన్యం కేతగిరీలు ఆ అర్హత బీమా కవరేజ్. సంబంధించిన సమాచారం యొక్క ప్రతి రకం కోసం క్వాలిఫైయింగ్ ఖాతా మరియు మీ అర్హత కవరేజ్. చదవండి లేదా ప్రింట్ రెండు ప్రకటనలు (డిపాజిట్ భీమా ఒక చూపులో మరియు మీ బీమా డిపాజిట్) వివరించేందుకు వివరాలు డిపాజిట్ భీమా. అందుబాటులో ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్, ఎందుకు డిపాజిట్ భీమా ముఖ్యం, అది ఎంత నిధులు మరియు ఎలా కవరేజ్ చేయవచ్చు, మీ ఖాతాలకు దరఖాస్తు.

మాత్రమే వర్తిస్తుంది డిపాజిట్ ఖాతాలు వద్ద బీమా, బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు

ఖాతాలు అర్హత కవరేజ్ ఎంత కవరేజ్ వారు అర్హులు. లో అవకాశం కార్యక్రమంలో బ్యాంకు వైఫల్యం, ఎలా అర్థం నిర్ధారిస్తుంది మీరు పొందుటకు ప్రాంప్ట్ యాక్సెస్ బీమా నిక్షేపాలు