న్యాయవాది సేవలు ఖర్చుఒక న్యాయవాది యొక్క సేవలు ఖర్చు

ఉంటుంది

ఉచిత నేర రక్షణ న్యాయవాది రక్షించడానికి మీ ఆసక్తులు. ఈ వ్యాసం లో, మేము కేవలం సేకరించిన. చట్టం నియంత్రిస్తుంది యొక్క కార్యకలాపాలు మానవ హక్కుల రక్షకులు, కానీ నియంత్రించే లేదు, ధర సూత్రాలు. ధరలు ఆధారపడి మాత్రమే నిపుణులు.

ఆధారపడి ఖర్చు సేవలు ఒక క్రిమినల్ న్యాయవాది. ఖర్చు సేవల యొక్క డిఫెండర్. ప్రతి సందర్భంలో వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించబడుతుంది.

చేసినప్పుడు ఏర్పాటు, చివరి ధర కోసం సేవలు:

వ్యాసం యొక్క క్రిమినల్ కోడ్ ఉంది, ఇది చేసినట్లుగా ప్రతివాది.

సంఖ్య చేరి నిపుణులు (ఇది ఒక విషయం మీరు ఒక దొంగతనం; అది మరొక ఉంటే మోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉపయోగించి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ మరియు పాల్గొన్న కంటే ఎక్కువ).

పదం ఉద్దేశించిన శిక్ష

రూపంలో.

ప్రాథమిక విచారణ లో కేసు.

సన్నివేశం యొక్క నేర మరియు ప్రదేశం యొక్క పరిశీలనలో క్రిమినల్ కేసు, మరియు ఇతర ప్రమాణాలు.

దశ, ఇప్పుడు ఇది ఒక క్రిమినల్ కేసు