న్యాయవాది సేవలుఒక న్యాయవాది యొక్క సేవలు

ఆధునిక వాస్తవాల ఉంటాయి బలవంతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి.

ఆ చట్టం»కాగితంపై»లేదా గాయపడిన వ్యక్తి లేకుండా పాల్గొనడం ఒక ప్రత్యేక ఎవరు సరిగ్గా దరఖాస్తు

ఈ నియమాలు.

మారుతున్నాయి, ఒక బాధితుడు యొక్క ఒక నేర లేదా లోబడి విచారణ చట్ట అమలు సంస్థల, మనిషి స్పష్టంగా అవసరమైన సహాయం ఒక అర్హత నేర రక్షణ న్యాయవాది రక్షించడానికి చట్టబద్ధమైన హక్కులు మరియు ఆసక్తులు, త్వరగా ఆపడానికి అక్రమ చర్యలు.

ఒక మంచి న్యాయవాది అవసరం ప్రారంభం నుండి ముగింపు సహాయం చేయడానికి, తన క్లయింట్ లో పరిష్కార సమస్యలు, ఉపయోగించడానికి అవసరమైన అన్ని మార్గాల మరియు పద్ధతులు రక్షించడానికి దాని ప్రయోజనాలను