న్యాయవాదిలీగల్ కౌన్సెల్

అర్హత న్యాయ సహాయం ఒక క్రిమినల్ లాయర్, సంబంధం లేకుండా అతని హోదా నేర ప్రక్రియ. నిపుణులు ని అందించే ఈ సేవలు ఉన్నాయి అని న్యాయవాదులు. మాత్రమే అందించడానికి నాణ్యత చట్టపరమైన ప్రాతినిధ్యం, మరియు ఒక ఉచిత సేవ.

లో చట్టం చాలా ఉన్నాయి ఆదేశాలు, వరుసగా, మరియు న్యాయవాదులు వచ్చి వివిధ ప్రొఫైల్స్. కోర్సు యొక్క, మినహాయింపు లేకుండా, న్యాయవాదులు ఒక ప్రత్యేక వార్డ్ మరియు అధిక చట్టపరమైన విద్య. కానీ మాత్రమే ఒక క్రిమినల్ లాయర్ ఉంది విలువైన జ్ఞానం మరియు అనుభవం రంగంలో మీమాంస. ప్రత్యేక దాదాపు ప్రతి రోజు వ్యవహరించే నిజమైన పరిస్థితులలో అవసరమయ్యే అర్హత చట్టపరమైన సహాయం. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండకూడదు గురించి చెప్పారు. న్యాయవాదులు యొక్క ఇతర ప్రాంతాల్లో, ఉదాహరణకు, ఒక టెక్నీషియన్ దీని సూచించే తో కనెక్ట్ కుటుంబ చట్టం.