న్యాయవాదులు’ఇది ఒక విభాగం యొక్క చట్టపరమైన కమ్యూనిటీ పాకిస్తాన్ లో ఉంది ఆసక్తిగా ప్రదర్శిస్తాయి లేదు ఎలా పోరాడటానికి ఒక కేసు. తాజా ప్రదర్శన యొక్క ఈ అది, ఇది చూసిన రౌడీ ప్రవర్తన యొక్క న్యాయవాదులు అనేక మునుపటి సందర్భాలలో. ఫుటేజ్ న విడుదల మీడియా చూపిస్తుంది. ఒక సమూహం యొక్క న్యాయవాదులు దాడి ఒక స్పష్టంగా చాలా సివిల్ డిప్యూటీ కమిషనర్. న్యాయవాదులు ఉన్నారు చూపిస్తూ అనుకూలంగా స్థాపించే ఒక బెంచ్ యొక్క లాహోర్ హై కోర్టు లో, యొక్క రెండవ అతిపెద్ద నగరం. చిత్రాలు దారితీసాయి యూనివర్సల్ ఖండించారు, మరియు న శుక్రవారం, న్యాయవాదులు చెందిన ఒక నిర్దిష్ట సమూహం చింతించారు ఉనికి. కానీ స్థానిక పాత్రికేయులు అని చెప్పే అవకాశాలు ఈ ‘క్షమాపణ’ అనే దిశగా మొదటి అడుగు ఒక హామీ న్యాయవాదులు ఇకమీదట ఉంటుంది షున్ హింస వారు నిరసన కాకుండా స్లిమ్ ముడిపడి తాజా ఉంది. కొన్ని రాజకీయ అవసరాలు అత్యవసరంగా భావించాడు. షాకింగ్ భౌతిక దాడి ఒక ప్రభుత్వ అధికారి జతచేయబడింది ఎన్నికల బార్ లో నగరం. కాలంలో, అది చెప్పారు, ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకుంటాడు న్యాయవాదులు మరింత ఆందోళనగా రాష్ట్ర సాధారణ కంటే, మరియు కోరిక మధ్య కొన్ని అభ్యర్థులు నిరూపించడానికి వారి ఆధారాలను కోసం బార్ కౌన్సిల్ యొక్క కార్యాలయం దారితీస్తుంది ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, పోల్-సంబంధిత కార్యకలాపాలు తుంది పేరు.

బుధవారం ఈ నైపుణ్యాలను ఉన్నాయి ఇస్తున్నాయి సాక్షి ఖాతాల డిప్యూటీ కమిషనర్ దాడి కూడా ఒక నేర్చుకున్నాడు పెద్దమనిషి ఎవరు, బార్ అసోసియేషన్.

సమాచారం సూచిస్తుంది ఎంత ఉండవచ్చు

ఇది వాటాను వద్ద ఒక బార్ లో ఎన్నికల ఎలా తీరని న్యాయవాదులు ఉంటాయి స్కోర్ ఒక పాయింట్ పైగా ఇతరులు, లేదా ఎలా అసహనానికి వారు కావచ్చు సురక్షిత. ఒక లాహోర్ హైకోర్టు బెంచ్ కోసం తాము. ఎవరైనా చెల్లించి దారులు ధర కోసం వారి ఎంపిక, ఈ ఇది. కారణం ఎందుకు న్యాయవాదులు మారాయి హూలిగాన్స్ ఎందుకంటే ఏ