రక్షణము మరియు - లోకి అనువాదం రష్యన్ - ఉదాహరణలు ఆంగ్లం రివర్స్ సందర్భం

సరిపోని సఫలీకృతం గాని పేరెంట్ యొక్క బాధ్యతలు అప్ తీసుకురావడానికి ఒక పిల్లల లేదా దుర్వినియోగం తల్లిదండ్రుల హక్కులు, పిల్లల మే రక్షణ కోరుకుంటారు తన తన హక్కులు మరియు ఆసక్తులు ద్వారా అభివృద్ధి ద్వారా, ఒక మౌలిక సంస్థలు సామాజిక రక్షణ యొక్క జనాభా, వ్యవస్థలు పదార్థం యొక్క సహాయం, కుటుంబాలు, అధికారం ఆపరేటింగ్ ప్రాంతంలో నివాసం వ్యక్తులు కింద రక్షణము పర్యవేక్షిస్తారు సూచించే రాష్ట్ర సంరక్షకులు మరియు సంరక్షుకులుగా వాటి'సృష్టించడానికి అవసరమైన పర్యావరణ రక్షణ కోసం మరియు రక్షణ యొక్క హక్కులు మరియు ఆసక్తులు కింద ఆ రక్షణము లేదా మరియు చర్య తీసుకోవాలని అభివృద్ధి చట్టాలు మరియు విధానాలు స్థానంలో ప్రభుత్వాలు ప్రత్యామ్నాయంగా నిర్ణయం-మేకింగ్ మద్దతు నిర్ణయం-మేకింగ్. ఇది సహాయం నిర్ధారించడానికి వ్యాయామం యొక్క హక్కులను చట్టబద్ధంగా చేతకాని వ్యక్తులు మరియు వ్యక్తులు పరిమిత చట్టపరమైన సామర్థ్యం సృష్టించడానికి, ఒక సరైన పర్యావరణం కోసం సంతృప్తికరంగా వారి ఆర్ధిక, సామాజిక మరియు ఇతర చట్టబద్ధమైన ఆసక్తులు.