రష్యన్ పౌరసత్వం: పరిస్థితులు మరియు విధానం పొందడం కోసంఅనేక విదేశీయులు గురించి ఆలోచించడం అవకాశం పొందడం రష్యన్ పౌరసత్వం. క్రమం తప్పకుండా ఈ ప్రక్రియ పరిచయం అనేక మార్పులు లక్ష్యంగా. సరళీకృత ప్రక్రియ పొందిన పౌరసత్వం, కానీ వారు తప్పక సంతృప్తి నిర్దిష్ట అవసరాలు మరియు పరిస్థితులు. మీరు ఉండాలి అర్థం ఎక్కడ మరియు ఎలా దరఖాస్తు, ఏమి పత్రాలు వనరును మరియు ఏమి నిజానికి అవసరం.

ప్రతి విదేశీయుడు ఎవరు పొందిన పౌరసత్వం యొక్క రష్యన్ ఫెడరేషన్ ఆధారపడవచ్చు, వివిధ సామర్థ్యాలు. ఈ ఉన్నాయి క్రింది: అక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ఉన్న అనుమతించే పొందటానికి రష్యన్ పౌరసత్వం తక్కువ కృషితో, కానీ విదేశీయులు. ప్రతి విదేశీయుడు అని తెలుసు ఉండాలి పొందటానికి పౌరసత్వం యొక్క రష్యన్ ఫెడరేషన్.

లేకుండా మూడింటిని కారణం

పౌరసత్వం యొక్క రష్యన్ ఫెడరేషన్ గ్రహించవచ్చు అనేక విధాలుగా ఆధారపడి అందుబాటులో మైదానాల్లో: నిరాకరించడంతో రష్యన్ పౌరసత్వం కూడా సరిగా జారీ చేయబడుతుంది, ప్రత్యేక అప్లికేషన్. మాఫీ స్వచ్ఛంద మాత్రమే, కాబట్టి ఏ విధంగా బలవంతం విఫలం శక్తి ఒక వ్యక్తి త్యజించు పౌరసత్వం. ప్రతి పౌరుడు యొక్క మరొక దేశం.

ఈ తరువాత చేయాలి

సరైన విధానం పొందడం కోసం రష్యన్ పౌరసత్వం. అతను నిర్వహించడానికి అనేక వరుస దశల్లో. అన్ని చర్యలు చేపట్టారు ఉండాలి వాస్తవ సమయం. అందువలన, ప్రక్రియ చాలా పొడవుగా ఉంది, వంటి తేదీ నుండి దాఖలు పౌరసత్వం కోసం పాస్ ఉండాలి లేదు కంటే తక్కువ ఒక సంవత్సరం. రష్యన్ పౌరసత్వం అవసరం తయారీ యొక్క అనేక పత్రాలు మరియు నిర్వహించడానికి అనేక వరుస చర్యలు. పొందే ప్రక్రియ పౌరసత్వం యొక్క రష్యన్ ఫెడరేషన్ చేయొచ్చు ప్రకారం ప్రామాణిక పథకం ద్వారా లేదా కింద సరళీకృత. సరళీకృత సంపాదించేందుకు రష్యన్ పౌరసత్వం మాత్రమే అనుమతి కింద ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు. పునరావాసం స్వదేశీయుల, గణనీయంగా తగ్గింది. మొత్తం సమయం మీరు ఖర్చు ఉంటుంది పౌరసత్వం కోసం. ప్రకారం ప్రామాణిక విధానం అవసరం. దరఖాస్తుదారు రష్యా లో లేదు. కంటే తక్కువ ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు తో నివాసి రష్యన్ ఫెడరేషన్. రష్యన్ పౌరసత్వం యొక్క పిల్లలు కూడా ఈ సూత్రం ఆధారంగా. అదనంగా, అవసరాలు: పత్రాలను పొందటానికి రష్యన్ పౌరసత్వం. అయితే ప్రక్రియ ప్రత్యేకంగా వయోజన మరియు సామర్థ్యం వ్యక్తి. పిల్లలు కోసం ప్రక్రియ ద్వారా నిర్వహిస్తారు తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు. ఈ ప్రక్రియ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది వ్యక్తులు కోసం సరిపోయే అవసరాలు కార్యక్రమం యొక్క పునరావాసం స్వదేశీయుల లేదా ఇతర కార్యక్రమాలు. కోసం వాటిని కలిగి, గణనీయంగా సరళీకృత సంపాదించేందుకు రష్యన్ పౌరసత్వం. ప్రక్రియ ఎక్కువ సమయం తీసుకోదు అవసరం లేదు.

తయారీ యొక్క అనేక పత్రాలు

ఉపయోగించడానికి ఈ సరళమైన విధానం మాత్రమే నిర్దిష్ట కేతగిరీలు. విదేశీయులు సంబంధించి పరిస్థితులు: లేదో గుర్తించడానికి ఒక ప్రత్యేక విదేశీయుడు ఉపయోగించడానికి వేగవంతమైన ప్రక్రియ, న్యాయవాది. సాధారణంగా నుండి వలస దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పథకం, రష్యన్ స్థానిక స్పీకర్లు. ఈ స్థితి కేటాయించిన తర్వాత ప్రయాణిస్తున్న కమిషన్. అదనంగా, కారు అటువంటి అవకాశం ఇతర వ్యక్తులు. రష్యన్ పౌరసత్వం కింద సరళీకృత విధానం అందుబాటులో ఉంది: అన్ని పైన విదేశీ వ్యక్తులు అవకాశం కలిగి నుండి లాభం సరళీకృత పొందడానికి ప్రక్రియ రష్యన్ పౌరసత్వం. ఉంటే, అది అసాధ్యం కోసం ఒక విదేశీయుడు ఉపయోగించడానికి సరళీకృత పథకం, అతను నిర్వహించడానికి కలిగి వరుస దశలను ఒక ప్రామాణిక విధానం. ప్రతి దశ దాని స్వంత స్వల్ప, పూర్తిగా అర్థం నియమాలు ప్రక్రియ. విదేశీయులు ఉన్నప్పుడు సరిహద్దు దాటడానికి ఒక వీసా కలిగి ఉండాలి లేదా పాస్పోర్ట్. యొక్క నివాసితులు నుండి దేశాలలో ఉన్నాయి కస్టమ్స్ యూనియన్ సభ్యులు, అవసరం ఒక అంతర్గత పాస్పోర్ట్, వలస ఇవ్వాలి నోటీసు అతని రాక. మీరు ఒక అద్దెకు లేదా ఉంది