లీగల్ సలహా ఆన్లైన్ గడియారం చుట్టూలీగల్ సలహా ఆన్లైన్ గడియారం చుట్టూ

ఫార్మాట్ ఒక టెలిఫోన్ సంభాషణ లేదా కరస్పాండెన్స్ అనుకూలంగా ఉంటుంది మాత్రమే ప్రయాణికులు: మీ న్యాయవాది, న్యాయవాది మీ సమస్య. ఫోన్ లో న్యాయవాది, ఉదాహరణకు అవకాశం ఉంది. క్లుప్తంగా సమాధానం – అది ఎదుర్కోవటానికి మీ సమస్య లేదా, అంచనా వేయవచ్చు «సమస్య యొక్క స్థాయి, » మరియు ఏర్పాట్లు సమయం మరియు ప్రదేశం యొక్క మీ సమావేశం న్యాయవాది.

ఇమెయిల్ న్యాయవాది ఇవ్వాలని కొన్ని మరింత వివరణాత్మక సమాధానం, తరచుగా సమస్య ప్రసంగించారు, కాబట్టి న్యాయవాది మాత్రమే బాధ్యత కాదు ఉంటే, అతను సహాయం కాలేదు నాకు ఈ విషయం లో, కానీ కొన్నిసార్లు అడుగుతుంది స్పష్టం ప్రశ్నలు కాబట్టి క్లయింట్ మరియు న్యాయవాది పూర్తిగా సిద్ధం సంప్రదింపులు లో ఒక వ్యక్తిగత స

సిద్ధం వెంటనే ఉండేలా న్యాయవాది అవకాశం ఉంది సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు కలవడానికి «» ప్రస్తుతం, అయితే, ఈ ఎంపికను కాదు మినహాయించి. అయితే, ఒక న్యాయవాది ప్రణాళిక చేసింది. అతని పని షెడ్యూల్ కోసం రోజులు ముందు, ఇది, కోర్సు యొక్క, మీరు ఎల్లప్పుడూ కనుగొనేందుకు ఒక ఉచిత «విండో» లో. సమావేశం నిర్వహించారు ఉండవచ్చు వంటి, బార్, మరియు ఒక అనుకూలమైన తటస్థ స్థానం (అటువంటి ఒక కేఫ్) నియామకం ద్వారా ఒక న్యాయవాది. ఒక పర్యటన ఒక న్యాయవాది మీ నివాస స్థలం మినహాయించి అవసరాలు అనుగుణంగా, నీతి నియమాలు ఒక న్యాయవాది.