లీగల్ సలహా ఉపాధి చట్టంలీగల్ సలహా ఉపాధి చట్టం

స్వీకరించడం సలహా, ఉద్యోగి ఉంటుంది నమ్మకంగా, ఆ యజమాని అతనికి చికిత్స నిజాయితీగా అతను వ్యతిరేకంగా బీమా గాయం ఉద్యోగం, నిరుద్యోగ, మరియు ఆ ముగింపులో రిటైర్ కెరీర్ మార్గం. యజమాని, అదే సలహా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది వాస్తవం వ్యాపార ఉంటుంది బీమా నిజాయితీ ఉద్యోగులు, ఆ ఉత్పత్తి హఠాత్తుగా అక్రమ ఉంటుంది. సామాజిక బీమా లేకుండా ఏ అదనపు ఖర్చులు మరియు ఒక స్పష్టమైన మనస్సాక్షి ముందు ప్రజలు మరియు స్టేట్.

లీగల్ సలహా పరిష్కరించడానికి సహాయం చేస్తుంది సంబంధించిన సమస్యలు జబ్బుపడిన సెలవు, తొలగింపు, ఉద్యోగి, ఉపాధి, పుస్తకాలు, ప్రసూతి సెలవు, స్వీకరించడం నిరుద్యోగం ప్రయోజనాలు మరియు గాయాలు కార్యాలయంలో. సంప్రదింపులు కలిగి, నమోదు మా వెబ్ సైట్ లో న్యాయవాదులు, దీని నైపుణ్యానికి ఉంది. ఎటువంటి సందేహం, కానీ మీరు అవసరం ఉంటే రహస్య చట్టపరమైన సలహా ఉపాధి చట్టం — ఒక కన్సల్టేషన్ ఫీజు నిర్ధారిస్తుంది. అన్ని వ్యక్తిగత డేటా ఉంటుంది మధ్య మీరు మరియు మీ న్యాయవాది ఎవరు చాలు అన్ని వారి జ్ఞానం మరియు అనుభవాన్ని మీ సమస్య పరిష్కరించడానికి సానుకూలంగా!