సామాజిక న్యాయ సలహాసామాజిక న్యాయ సలహా

ఉన్నాయి

పెన్షన్లు, ప్రయోజనాలు, నిర్వహణ మరియు సేవలు, శిక్షణ, ఉపాధి మరియు అందువలన న. సిద్ధాంతపరంగా, విధానం యొక్క పరిపూర్ణత యొక్క సామాజిక విధానం సంపూర్ణ పనిచేస్తుంది, ఆచరణలో, పెన్షన్ను, వికలాంగులకు, అసహాయ, వ్యవహరించే అసమంజసమైన, యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు ఇతర ఉల్లంఘనలు వారి హక్కులు. ఉచిత సలహా మరియు సహాయం న్యాయవాదులు సామాజిక సమస్యలు లీగల్ సలహా సామాజిక సమస్యలు సూచిస్తుంది ఒక పరిష్కారం పైన పనులు అనుకూలంగా క్లయింట్. సమస్యలు సామాజిక రక్షణ జనాభా మా పోర్టల్ మరింత తరచుగా విన్న ఫార్మాట్ లో». ఉంటే ఏమి తిరస్కరించింది.

ఎక్కడ ఫిర్యాదు.»

న హాట్లైన్ను పోర్టల్ న్యాయవాదులు, వాటిని సమాధానం, మరియు ఏ యూజర్ యొక్క సేవ అవకాశం ఉంది మాత్రమే తో చూడడానికి సిద్ధంగా చేసిపెట్టిన పరిష్కారాలను సమస్యలు, మరియు ఒక ఉచిత వ్యక్తిగత సలహా ఫోన్ లేదా వివరిస్తూ మీ సమస్య ద్వారా ఆన్లైన్ వెబ్ రూపం