ఆర్డర్ యొక్క తొలగింపు హ్యారీ పోటర్ ద్వారా ఆధారితం

ఒక ఆర్డర్ యొక్క తొలగింపు ఒక అధికారిక పత్రం సూచనలతో గ్రహీత ఖాళీ పోస్ట్ వద్ద గురువు హాగ్వార్ట్స్ స్కూల్ మంత్రవిద్య మరియు తక్షణ ప్రభావం తో. లో, అప్పుడు ఉన్నత విచారణకర్తగా యొక్క హాగ్వార్ట్స్ (బహుశా బదులుగా ప్రధానోపాధ్యాయుడు) మరియు అప్పుడు-మంత్రి మేజిక్ కార్నెలియస్ ఫడ్జ్ సంతకం యొక్క ఆర్డర్ యొక్క తొలగింపు కారణంగా ఆమె సరిపోని. ఆ సంవత్సరం తర్వాత, ఔటయ్యాడు నుండి హాగ్వార్ట్స్, యొక్క తొలగింపు ఆర్డర్, మరియు ఆమె భవిష్యవాణి గురువు