ఆస్తి హక్కుల రక్షణ — లోకి అనువాదం రష్యన్ — ఉదాహరణలు ఆంగ్లం రివర్స్ సందర్భం

ఆవిష్కరణలు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జరిగింది గుత్తాధిపత్యం ప్రైవేటు రంగం ద్వారా మరియు అధిక ధర యొక్క పరిశోధన మరియు, మరియు ఒప్పందాన్ని అమలు, నిర్వహించడానికి స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వం, కోరుకుంటారు కలిసిపోవడానికి ప్రపంచ ఆర్ధిక వ్యవస్థ, మరియు నిర్ధారించడానికి తగిన పర్యావరణం కోసం ఉత్పాదక విస్తరణలో మరియు ఆవిష్కరణ