న్యాయవాది ఫీజు వివాదం రిజల్యూషన్

గోప్యత అన్ని విచారణల రహస్య. ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ మధ్యవర్తిత్వ ఆదేశాలు బహిర్గతం కాదు ఏదైనా గురించి మధ్యవర్తిత్వ ఏ నాన్-పార్టీ. వ్రాతలు లేకపోవడంతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, ఏ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లేదా రికార్డింగ్ కొనసాగే తయారు చేయబడుతుంది. ఏ పార్టీ వాదాన్ని ఒక ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లేదా రికార్డింగ్ తప్పనిసరి చేయడానికి తగిన ఏర్పాట్లు మరియు ఖర్చులు భరించలేక, ఇది లేకపోవడంతో, ఒప్పందం, పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే. ట్రాన్స్క్రిప్ట్ లేదా రికార్డింగ్ చేసిన, ఒక కాపీ మధ్యవర్తులు అభ్యర్థనపై మరియు ఇతర పార్టీలు సమీక్ష కోసం మరియు లేదా కాపీ వద్ద ఇతర పార్టీ యొక్క ఖర్చు. పార్టీలు ప్రోత్సహించారు. సహకరించిన మార్పిడి సంబంధించిన సమాచారం మరియు పత్రాలు ముందు ఏ వినికిడి. అయితే అధికారిక ఆవిష్కరణ సాధారణంగా ప్రోత్సహించలేదు మరియు మాత్రమే అనుమతి ఒప్పందం ద్వారా లేదా ద్వారా ఆర్డర్ యొక్క మధ్యవర్తి. నిర్ణయం మధ్యవర్తి కలిగిస్తుంది ఒక వ్రాసిన నిర్ణయం